School UDISE Zone Location
HS SHAMASABAD 01041100107 KHANSAHIB NA
MS KALSHIPORA 01041100601 KHANSAHIB NA
MSYEGBUG 01041102201 KHANSAHIB NA
PS BABNAR 01041100103 KHANSAHIB NA
PS BHAT MOHLA GOJRA 01041102702 KHANSAHIB NA
PS BIKAMNAR 01041102601 KHANSAHIB NA
PS GOJAR 01041102701 KHANSAHIB NA
PS KRALNAR SSA 01041102401 KHANSAHIB NA
PS MAQDAM MOHALA SHAMSABAD 01041100109 KHANSAHIB NA
PS NEW COLONY SHAMSABAD 01041100108 KHANSAHIB NA
PS PETH PORA SHAMASABAD 01041100104 KHANSAHIB NA
PS WANI MOHALLA KALSHIPORA 01041100604 KHANSAHIB NA
PS YARISATROO 01041102501 KHANSAHIB NA
SMIEI SHAMASABAD 01041100105 KHANSAHIB NA
YOUSF FOUNDATION EDU.INSTT 01041100602 KHANSAHIB NA