School UDISE Zone Location
BHSS KHNASAHIB 01041106702 KHANSAHIB NA