School UDISE Zone Location
BMS HAMCHIPORA 01041800801 KHAG NA
BMS KHAG 01041801203 KHAG NA
BMS MALAPORA 01041800101 KHAG NA
BMS NOWGAM 01041800803 KHAG NA
BMS NOWROZ BABA KHAG 01041801201 KHAG NA
BMS TRAPPY 01041800501 KHAG NA
BPS AWANPORA 01041803801 KHAG NA
GMS KHAG 01041801202 KHAG NA
GMS NAGBAL 01041800301 KHAG NA
GPS ZOOGIYARI (KOKERBAGH) 01041801302 KHAG NA
HSS KHAG 01041801209 KHAG NA
KASTURBA GANDHI BALIKA VIDALAY 01041801215 KHAG NA
KOHSAR PUBLIC SCHOOL KHAG 01041801212 KHAG NA
KUSTOORWAN PUBLIC SCHOOL 01041801213 KHAG NA
MS KHAJAGUND 01041802301 KHAG NA
Nawroz Baba Model School Khag 01041801216 KHAG NA
PS APARIBAGH KHAG 01041801208 KHAG NA
PS LOHREN 01041801210 KHAG NA
PS PATI MALPORA 01041800102 KHAG NA
PS PEERI PORA KHAG 01041801205 KHAG NA
PS TOOLIPORA KHAG 01041801211 KHAG NA
ROYAL EDGE MODEL SCHOOL 01041801214 KHAG NA